21-06-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Borgerrådgiverens beretning 2021#2 - Kommissorium for udvikling af Socialområdet#3 - Temperaturmåling af kommunens økonomi - Budgetanalyse 2023-2026#4 - Status på udmøntningsplan 2022-2025#5 - Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2022 - hele organisationen#6 - Finansiel politik 2022#7 - Sletning af skadesløsbreve i fast ejendom#8 - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2021#9 - Norddjurs Kommunes whistleblowerordning#10 - Stillingtagen til tilkendegivelse vedr. miljømærkede legepladsredskaber og hobbyartikler#11 - Klimavurdering af politiske beslutninger#12 - Anlægsbevilling - færdiggørelse af byggemodning på Møgelbjerg#13 - Endelig vedtagelse af lokalplan 102-707 for det gamle kapel ved Grenaa Sundhedshus#14 - Forslag til lokalplan 110-707 nyt lokalcenter ved Århusvej i Grenaa#15 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 107-707 Boliger samt centerformål i Østerbrogade 14-24, Grenaa#16 - Forslag til tillæg nr. 8 til spildevandsplanen#17 - Forslag til tillæg 9 til kommuneplan 2021 for udvidelsen af landsbyafgrænsningen i Homå#18 - Forslag til tillæg 11 til kommuneplan 2021 og lokalplan 115 for mast på Kærvejen 6 i Fjellerup Stand#19 - Udvikling af studiemiljø og levende bymidte i Grenaa#20 - Godkendelse af tids- og procesplan for udarbejdelse af DK2020 klimahandlingsplan#21 - Godkendelse af styregruppens bedømmelse og udpegning af vinderteam i "Grenaa - Næse for vand"#22 - Høringssvar til statens vandområdeplaner 2021-2027#23 - Revideret høringssvar om flextrafik i Midttrafiks område#24 - Orientering om Stiforbindelse Lystrup Strand - Skovgårde#25 - Grenaa Marina Årsregnskab 2021#26 - B45 renovering af afdeling 9 August Kroghsvej 9-87, Grenaa#27 - Stillingtagen til evaluering af ejerstrategi for Reno Djurs I/S#28 - Folkets Fabrik - godkendelse af fondskrav#29 - Analyse af mulighederne for at indføre madordning i daginstitutioner#30 - Revidering af kompetencefordelingsplan

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 21. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 149
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 149